MENU

23 czerwca 2016

ZWIĄZKI PARTNERSKIE WE WŁOSZECH – CONVIVENZA DI FATTO


Tam-ta-dam, Włochy w końcu zalegalizowały związki partnerskie, więc ten artykuł możecie uznać za nieaktualny. Po latach nieśmiałych prób przepchnięcia różnych form takich związków i związanych z tym protestów, tym razem się udało i na mocy ustawy nr 76 z 20 maja 2016 r. pary żyjące ze sobą bez ślubu zostały uznane prawnie.

Nowe przepisy rozróżniają dwa rodzaje związków:
 • convivenza di fatto – dotyczący zarówno osób o orientacji hetero-, jak i homoseksualnej
 • unione civile – związek osób tej samej płci
W dzisiejszym artykule zajmę się pierwszym rodzajem związków, a więc związkami partnerskimi obu płci.

Czym są convivenze di fatto?

Zgodnie z nową ustawą, convivenza di fatto to związek dwóch dorosłych osób, pomiędzy którymi istnieje stabilna więź uczuciowa, utrzymujących się nawzajem i otaczających się wzajemnie opieką. Nie ma tutaj znaczenia płeć, więc tego typu związek może zostać zawarty zarówno przez pary heteroseksualne, jak i gejowskie.

Rejestracja związku

Ponieważ włoskie prawo przewiduje obowiązek meldunkowy, rząd przyjął, że wystarczy być zameldowanym pod tym samym adresem i złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie gminy. Zostaniecie wówczas wpisani do tej samej karty meldunkowej, a na wszystkich zaświadczeniach wydawanych przez gminę będziecie figurować jako członkowie jednej rodziny.

Oczywiście całkiem możliwe, jak to we Włoszech bywa, że każdy urząd będzie miał osobny druk do wypełnienia i osobne procedury, więc po szczegóły odsyłam Was do źródła.

Aby złożyć oświadczenie i uzyskać oficjalnie status pary, musicie:
 • być pełnoletni
 • być stanu wolnego – nie możecie pozostawać w związku małżeńskim (w tym za granicą) ani w innego rodzaju związku partnerskim uznanym prawnie
 • nie możecie być ze sobą spokrewnieni

Brak meldunku nie przekreśla automatycznie Waszych szans na uznanie związku, jednak udowodnienie jego istnienia będzie na pewno bardziej skomplikowane, bo potrzebni mogą być np. świadkowie czy różnego rodzaju dokumenty wykazujące, że rzeczywiście jesteście parą.


Jakie prawa uzyskujecie?

Dzięki nowym przepisom, wiele praw przysługującym do tej pory jedynie małżeństwom zostało rozszerzonych również na osoby będące w związku partnerskim, np.:
 • prawo do odwiedzin partnera przebywającego w więzieniu na takich samych zasadach jak w przypadku małżonka
 • podczas pobytu partnera w szpitalu, prawo do odwiedzin, opieki i dostępu do informacji o stanie jego zdrowia
 • możliwość wskazania partnera jako osoby, która może podjąć decyzję o Waszym leczeniu (jeśli choroba nie pozwala Wam na samodzielne decydowanie) oraz o kwestiach pośmiertnych, takich jak oddanie organów czy sposób pochówku
 • w przypadku śmierci partnera będącego właścicielem mieszkania, w którym jesteście zameldowani, zachowujecie prawo zamieszkiwania go przez dwa lata (trzy lata w przypadku posiadania nieletnich lub niepełnosprawnych dzieci) lub przez okres równy okresowi trwania związku, nie dłużej jednak niż przez pięć lat – prawo to tracicie w przypadku wyprowadzki oraz w momencie zawarcia związku małżeńskiego lub nowego związku partnerskiego
 • prawo do wstąpienia w najem mieszkania w przypadku wyprowadzki lub śmierci partnera, który zawarł umowę najmu
 • związek liczy się w przypadku ubiegania się o mieszkanie komunalne (casa popolare)
 • prawo do odszkodowania w przypadku śmierci partnera w wyniku przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez osobę trzecią

Umowa współżycia (contratto di convivenza)

Spokojnie, nie chodzi tutaj o podpisywanie umowy regulującej sprawy łóżkowe. ;) Prawo pozwala Wam na spisanie umowy, w której możecie ustalić zasady obowiązujące Was m. in. w kwestiach majątkowych. Nie możecie jednak nabazgrać jej po prostu na kartce i podpisać – przepisy wprowadzają pewne reguły, których musicie się trzymać:
 • umowa musi mieć formę pisemną
 • musi być spisana w obecności prawnika lub notariusza
 • w ciągu 10 dni notariusz musi ją przesłać do urzędu gminy, w której jesteście zameldowani – jak widzicie, tutaj zameldowanie pod tym samym adresem będzie konieczne
W umowie możecie zapisać na przykład wybrany przez Was reżim majątkowy, wskazać wspólny adres zameldowania, zapisać zasady rozliczania wspólnych wydatków czy utrzymywania partnera w przypadku utraty przez niego pracy. W każdej chwili możecie dokonać zmian w umowie, korzystając z usług notariusza bądź prawnika.

Umowa współżycia może zostać rozwiązana zarówno za obopólną zgodą, jak i przez jedno z Was, przy czym konieczne jest wówczas poinformowanie o tym partnera za pośrednictwem prawnika bądź notariusza, który zajmuje się sprawą.

Oczywiście umowa przestaje automatycznie obowiązywać wraz z ustaniem związku.

Ustanie związku

Związek partnerski zostaje rozwiązany, jeżeli:
 • jedno z Was wymelduje się (lub zostanie wymeldowane po wyprowadzce) ze wspólnie zamieszkiwanego mieszkania
 • złożycie w urzędzie gminy wniosek o jego rozwiązanie – możecie zrobić to wspólnie lub jednostronnie (wówczas urząd poinformuje o tym fakcie drugą osobę)
 • jedno z Was zawsze związek małżeński lub partnerski
 • jedno z Was umrze


4 maja 2016

PRZEREJESTROWANIE SAMOCHODU Z POLSKICH TABLIC NA WŁOSKIE


Skoro dotarliście do tego artykułu, wiecie już zapewne, że włoski kodeks drogowy nie pozwala na poruszanie się po Włoszech samochodem na polskich tablicach w nieskończoność – pisałam o tym tutaj. Wiele osób, z różnych powodów (głównie finansowych), woli pozostać przy polskiej rejestracji, ryzykując otrzymanie mandatu, ale jeżeli do nich nie należycie, przyda Wam się dzisiejszy post. :)

Artykuł nie dotyczy samochodów kupionych w Polsce, ale jeszcze nie zarejestrowanych ani samochodów zarejestrowanych na osoby trzecie, np. na tatę czy wuja Janka.

Samochód nowy a używany

Pewnie się zdziwicie, ale za nowy samochód uważany jest nie tylko pojazd prosto z fabryki nie posiadający tablic, ale również taki, który posiada już polskie rejestracje, ale nie ma na liczniku więcej niż 6000 km lub został sprzedany w ciągu sześciu miesięcy od jego rejestracji. Wszystkie inne samochody traktowane są jako samochody używane.

Od czego zacząć?

Zacznijmy od tego, że najprostszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do agencji (tzw. pratiche auto) lub ACI, które poproszą Was o wszystkie potrzebne dokumenty i zajmą się załatwieniem sprawy za Was.

To jednak kosztuje, jeśli więc chcecie przerejestrować auto samodzielnie, nic nie stoi na przeszkodzie – radzę najpierw udać się do wydziału komunikacji (Motorizzazione Civile) w Waszej miejscowości i poprosić o sprawdzenie dokumentacji technicznej pojazdu. Może się bowiem okazać, że czegoś brakuje albo coś trzeba przetłumaczyć, a tym lepiej zająć się wcześniej, zanim uiścicie opłaty związane z rejestracją. Jeśli Wasz samochód posiada europejskie świadectwo homologacji (C.o.C.), wszystko powinno pójść jak po maśle.

Wydział komunikacji sprawdzi też, czy musicie opłacić podatek VAT, czy też jesteście z niego zwolnieni.

Procedura

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w krajach UE zazwyczaj można załatwić wszystko przez tzw. punkt STA – Sportello Telematico dell’Automobilista, co jest o tyle wygodne, że nie trzeba latać po różnych urzędach. Punkty te znajdziecie przy lokalnych biurach ACI, wydziałach komunikacji (Motorizzazione Civile) oraz w agencjach pośredniczących, które jednak pobierają opłaty za pośrednictwo, zapytajcie więc najpierw o jego koszt.

Generalnie musicie zrobić dwie rzeczy:
 • dokonać rejestracji w wydziale komunikacji (Motorizzazione Civile) – oznacza to otrzymanie dowodu rejestracyjnego i tablic
 • wpisać samochód do publicznego rejestru pojazdów (PRA – Pubblico Registro Automobilistico)
Punkt STA pozwala na załatwienie obu spraw za jednym zamachem.

Dokumenty

Kwestia dokumentów zależy od tego, czy Wasz samochód jest nowy, czy używany (patrz wyżej).

SAMOCHÓD NOWY, ZAKUPIONY W POLSCE
 • dokument tożsamości + ksero – teoretycznie nie powinno być wymagane tłumaczenie, ale we Włoszech nigdy nic nie wiadomo...
 • jeśli na dokumencie nie ma aktualnego włoskiego adresu zameldowania, konieczne jest napisanie oświadczenia o zameldowaniu (tzw. autodichiarazione) – urząd nie może wymagać od Was zaświadczenia wydanego przed gminę!
 • wypełniony wniosek o wpisanie do PRA na formularzu NP2C
 • europejskie świadectwo homologacji (zwane też świadectwem zgodności WE – C.o.C.)
 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu na druku TT 2119 

SAMOCHÓD UŻYWANY
 • dokument tożsamości + ksero
 • ewentualnie oświadczenie o zameldowaniu
 • wypełniony formularz NP2C
 • dowód rejestracyjny pojazdu + ksero
 • wypełniony wniosek na druku TT 2119
 • europejskie świadectwo homologacji (zwane też świadectwem zgodności WE – C.o.C.) lub, w przypadku jego braku, karta techniczna pojazdu wystawiona przez polski urząd i przetłumaczona; niektóre urzędy akceptują też kartę techniczną wystawioną przez włoski oddział producenta (jak wspomniałam wyżej, zapytajcie uprzednio w wydziale komunikacji, jakie dokumenty techniczne będą potrzebne)
Koszty

Pomijając ewentualne koszty pośrednictwa, opłaty przewidziane włoskimi przepisami są następujące:

opłaty ACI (emolumenti ACI)
27 euro
lokalna opłata rejestracyjna (imposta provinciale di trascrizione)
od ok. 200 euro do max. 850 euro, w zależności od prowincji i rodzaju pojazdu
opłata skarbowa za wpis do PRA
32 euro
opłata skarbowa dla wydziału transportu naziemnego (DTT)
32 euro
opłata DTT
9 euro
koszt wydania tablic rejestracyjnych
ok. 20-50 euro (w zależności od rodzaju pojazdu i regionu)

Jeśli załatwiacie wszystko przez punkt STA przy ACI, opłaty uiścicie na miejscu, natomiast w przypadku punktu STA przy wydziale komunikacji (Motorizzazione Civile) konieczne jest wcześniejsze opłacenie kosztów na poczcie, przy użyciu specjalnych druków, które otrzymacie w wydziale komunikacji. Dowód wpłaty musicie wówczas przedstawić wraz z wnioskiem o przerejestrowanie samochodu.


25 marca 2016

ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W 2016 ROKU


Jak co roku, oddaję w Wasze ręce artykuł przedstawiający najważniejsze ulgi podatkowe przysługujące w 2016 roku, z których możecie skorzystać podczas wypełniania zeznania podatkowego za 2015 rok.

Nie biorę pod uwagę odliczeń przysługujących pracownikom najemnym, które zazwyczaj są brane pod uwagę przez pracodawcę (np. detrazione per lavoro dipendente czy ulgi rodzinnej).

ODLICZENIA (oneri deducibili)Są to wydatki, które możecie odjąć od uzyskanego dochodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego IRPEF.WYDATKI
UWAGI
Składki na ubezpieczenie społeczne (contributi previdenziali)
·  składki obowiązkowe
·  składki dobrowolne wpłacone na obowiązkowy fundusz emerytalny (w tym na członków rodziny pozostających na Waszym utrzymaniu)
·  składki wpłacone na dodatkowe fundusze zdrowotne
·  składki wpłacone za okres lat spędzonych na studiach (riscatto della laurea)
·  składki wpłacone w celu zsumowania okresów ubezpieczeniowych
·  składki wpłacone na fundusz gospodyń domowych (fondo casalinghe)
·  składki wpłacone na dodatkowe fundusze emerytalne (fondi pensione) oraz związane z polisami na życie (assicurazioni sulla vita) – maksymalnie 5164,57 euro
·  składki wpłacone przez pracodawcę na rzecz opiekunek i pomocy domowych – maksymalnie 1549,37 euro
Alimenty Alimenty wypłacane na rzecz byłego małżonka (wyłączone są alimenty przeznaczone na utrzymanie dzieci)
Wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne (więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj)
·  wizyty u lekarza
·  zakup lekarstw
·  wydatki na opiekę
Wydatki poniesione na adopcję międzynarodową Możecie odliczyć 50% wydatków związanych z  procedurą adopcyjną.
Zakup lub budowa nieruchomości przeznaczonej pod wynajem na co najmniej 8 lat (zakup/budowa w latach 2014 - 2017) 20% kosztu nieruchomości i odsetek z zaciągniętych w tym celu kredytów, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 300000 euro; nieruchomość ta musi spełniać pewne dodatkowe warunki, więc zasięgnijcie języka przed inwestycją!

ULGI (spese detraibili)Są to wydatki, które możecie odjąć od należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania podatkowego.

WYDATKI
UWAGI
Wydatki na służbę zdrowia
Możecie odliczyć 19% poniesionych wydatków, jeśli przekroczyły one łącznie 129,11 euro; musicie załączyć do zeznania kopie faktur/paragonów dokumentujących wizyty specjalistyczne, badania, pobyty w szpitalu oraz zakup leków i protez; dokumentacja ta, łącznie z paragonami aptecznymi, musi zawierać Wasz codice fiscale. Można odliczyć też wydatki poniesione np. w Polsce, jeśli na fakturze lub paragonie będzie widniał Wasz codice fiscale, a dokumenty te zostaną przetłumaczone na język włoski (tłumaczenie przysięgłe)
Odsetki pasywne z kredytów na zakup nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 4000 euro.
Odsetki pasywne z kredytów na budowę nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2582,28 euro.
Odsetki pasywne z kredytów i pożyczek rolniczych
Ulga 19% od kwoty nie przekraczającej dochodu z danego terenu rolnego
Wydatki na pośrednictwo nieruchomości w przypadku zakupu nieruchomości będącej Waszym głównym miejscem zamieszkania
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1000 euro.
Umowy najmu w przypadku głównego miejsca zamieszkania
·  Umowa 4+4: w zależności od dochodu, ulga wynosi 300 euro (jeśli Wasz dochód nie przekroczył 15493,71 euro) lub 150 euro (dochód przekraczający powyższą kwotę, lecz nie wyższy niż 30987,41 euro)
·  Umowa 3+2 lub umowa przejściowa (contratto transitorio): 495,80 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 247,90 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
·  Pracownicy wynajmujący mieszkanie po przeprowadzce z powodów służbowych co najmniej 100 km od poprzedniego miejsca zamieszkania: 991,60 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 495,80 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro; konieczne jest zameldowanie w nowej gminie
·  Studenci studiujący na uczelniach znajdujących się poza prowincją, w której są zameldowani: ulga w wysokości 19 % od maksymalnej kwoty 2633 euro (można więc odliczyć maksymalnie 500,27 euro); z ulgi mogą skorzystać również ich rodzice (oczywiście nie jednocześnie, musicie wybrać)
·  Osoby w wieku 20-30 lat: 991,60 euro przez pierwsze trzy lata od momentu podpisania umowy, jeśli ich całkowity dochód nie przekracza 15493,71 euro
·  Osoby wynajmujące mieszkania socjalne (case popolari): 900 euro w przypadku dochodu nie przekraczającego 15493,71 euro lub 450 euro w przypadku dochodu przekraczającego powyższą kwotę, lecz nie wyższego niż 30.987,41 euro.
Koszty dzierżawy terenów rolnych poniesione przez osoby w wieku poniżej 35 lat
Ulga 19%, w granicy 80 euro za każdy hektar i maksymalnie 1200 euro rocznie
Polisy na życie i wypadkowe
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 530 euro.
Polisy od zaistnienia sytuacji niesamodzielności
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 1291,14 euro.
Wydatki na weterynarza
Ulga 19% od kwoty przekraczającej 129,11 euro, maksymalnie 387,34 euro; musicie przedstawić paragony lub faktury.
Koszty pogrzebu
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 1549,37 euro. Od tego roku przysługuje ona bez względu na pokrewieństwo czy jego brak, liczy się tylko to, kto pokrył koszty.
Koszty żłobka (asilo nido)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 632 euro; ulga ta przysługuje na każde dziecko w wieku od 3 miesięcy do 3 lat uczęszczające do przedszkola.
Koszty przedszkola (scuola dell’infanzia), szkoły podstawowej (primo grado) i szkoły średniej drugiego stopnia (scuola secondaria di secondo grado)
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 400 euro na każde dziecko.
Koszty remontów
·   Remont „zwykły” (ristrutturazione edilizia) – ulga 50%, maksymalnie 96000 euro; możecie skorzystać z niej również w zakresie sprzętu i mebli kupionego z myślą o remontowanym mieszkaniu, od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 10000 euro (tzw. bonus arredi).
·   Remont podwyższający standard energetyczny budynku (riqualificazione energetica/bonus energia) – ulga 65% (szerzej pisałam o tym tutaj)
Wydatki na opiekę domową (badanti) dla osób wymagających stałej opieki (non autosufficienti)
Ulga 19%, przy czym nie może ona przekroczyć 2100 euro. Przysługuje ona jedynie osobom (choremu lub członkom jego rodziny), których dochód nie przekroczył 40000 euro.
Wydatki na naukę
Ulga 19% przysługująca w związku z opłatami szkolnymi, uniwersyteckimi, podyplomowymi itp., również w szkołach prywatnych czy poza granicami Włoch. W przypadku kosztów nauki dzieci, rodzice odliczają je proporcjonalnie, tzn. albo pół na pół, albo tylko jedno z Was w 100%.
Wydatki na zajęcia sportowo-rekreacyjne dzieci w wieku 5-18 lat
Ulga 19% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 210 euro na każde dziecko w wieku od 5 do 18 lat.
Darowizny na rzecz organizacji non-profit (ONLUS), partii politycznych, stowarzyszeń promocji społecznej, stowarzyszeń sportowych i kulturalnych
Ulga 26% od kwoty maksymalnej nie przekraczającej 30000 euro
Darowizny na rzecz wspierania kultury i konserwacji zabytków (Art Bonus)
Zwrot 65% wpłaconych w ciągu roku darowizn, w granicy 15% uzyskanego dochodu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...